CÔNG TY CỔ PHẦN DELIKOST

Địa chỉ: 66 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Phone: +84 (0) 24 3633 1961

Fax: +84 (0) 24 3633 1966

Email: info@delikost.vn